Beroepsvereniging erkend door het Ministerie van Middenstand (FOD Economie).
Fédération professionelle reconnue par le Ministère des Classes Moyennes (SPF Economie).
  word nu lid  
 
 
PDF 

Wij zijn ervan overtuigd dat u graag lid zal worden van de Belgische SHIATSU Federatie vzw.

Wij nodigen iedereen uit deel te nemen: aan allen die belangstelling hebben voor oosterse of complementaire geneeswijzen en de unieke en krachtige werking van Shiatsu reeds hebben leren kennen of ondervonden :

Onze vereniging is aangesloten bij de EUROPEAN SHIATSU FEDERATION met afdelingen over heel Europa, onder meer in Engeland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Nederland en België.

Wij streven ernaar SHIATSU meer bekendheid te geven, opleidingen te steunen, te verbeteren en te coördineren, maatschappelijke erkenning en een beroepsstatuut te verwerven.

ALS LID HEEFT U RECHT OP

Een abonnement op KIKAI, het tijdschrift van de BSF. Alle nieuws over de activiteiten van de beweging: korting op al onze activiteiten, uitnodiging op de jaarlijkse nationale en internationale conferenties, inspraak op al onze vergaderingen, steun van de vereniging bij uw activiteiten.

Lobbywerk van de BSF om uw en ons beroep officieel in België te laten erkennen!

ALS LID SHIATSU-BEOEFENEAAR KRIJG JE

Vermelding op de lijst van Shiatsubeoefenaars, die op aanvraag aan belangstellenden wordt bezorgd. (Enkel voor mensen die de opleiding hebben gevolgd of door de erkenningscommissie werden aanvaard!)

INFORMATIE / INSCHRIJVINGS-FORMULIER

Voor het jaarlijkse lidmaatschap stort U op rekening :

BE 18 5230 8068 3665 Triodos Bank

€ 120
Voor shiatsubeoefenaars en studiecentra.

€ 250
Voor de opleidingscentra.

€ 60
Voor studenten en sympatisant-leden of voor studenten die een examen hebben afgelegd, binnen één jaar na dat examen lid beoefenaar worden en wensen te worden opgenomen op de lijst van shiatsubeoefenaars.

LET WEL: dit voordeel is éénmalig, je kan er dus slechts een keer van genieten!

 
 
Belgische Shiatsu Federatie vzw / BEO 457 357 176 / Lange Kruistraat 6E / 9000 Gent / +32 (0)9 225 29 04 / www.shiatsu.be / info@shiatsu.be